دستگاه لایت کیور Kerr- Demi

( 10 1001100102002 )
 • Demi یک دستگاه LED بوده که به واسطه خصوصیات منحصر بفرد یک نوع آوری در بین دستگاههای لایت کیور به حساب می آید.
 • به دلیل استفاده از تکنولوژی( Periodic Level Shifting (P.L.S قدرت نور خروجی دستگاه بین 1330-1100 mw/cm2 است.
 • دستگاه دارای سیستم خنک کننده بوده و به این ترتیب حرارت نور خروجی بالا نرفته و دستگاه قدرت خود را حفظ میکند و احتمال صدمه به پالپ به حداقل میرسد.
Kerr

در انبار موجود نیست

آمریکا
LED
1100-1330mw/cm2
400-520nm

 • افزایش قدرت پلیمرایزیشن و امکان کاهش زمان پلیمرایزیشن به مدت 5 ثانیه .
 • دستگاه بدون سیم و بسیار خوش دست است.
 • دارای باطری لیتیوم با طول عمر زیاد که قابل شارژ است.
 • با باطری که کامل شارژ شده باشد، میتوان 40 دقیقه نور داد.
 • دارای سری انتقال نور 8 میلیمتری با انحنای مناسب است.
 • تمام انتقال دخنده های نور با قطر 2 تا 13 میلیمتر با آن قابل استفاده است.
 • دستگاه برای زمان های 5، 10 و 20 ثانیه قابل تنظیم است.
 • دستگاه در زمان های 5، 10 و 20 ثانیه با زدن بوق ، مدت زمان تابش را اعلام میکند.