باندینگ یونیورسال Kuraray- Clearfil Universal Bond

  • باندینگ یونیورسال جدید کمپانی کوراری ژاپن.
  • باندینگ لایت کیور که با افزودن پرایمر ( Clearfil DC Activator ) قابلیت استفاده دوال کیور دارد.
  • حاوی منومر MDP
  • قابل استفاده جهت کامپوزیتهای لایت کیور.

برای خرید اکتیواتور اینجا کلیک کنید.

kuraray

در انبار موجود نیست

5
Self-Etch, Selective-Etch, Total-Etch
Universal
Light-Cure
ژاپن

  • سیل کردن حفرات و آماده سازی جهت رستوریشنهای مستقیم و غیر مستقیم.
  • درمان دندان های حساس.
  • سمان کردن پست ها و کوربیلداپ.
  • سمان کردن اینله ، آنله ، بریج ، کراون و ونیر.
  • استفاده سریع و آسان.