باندینگ نسل 6 Bisico- E Bond DC

  • سیستم باندینگ با کاربردی آسان، بدون نیاز به اچینگ.
  • دارای خاصیت Dual Curing ، پلیمریزه شدن کامپوزیت حتی در نواحی غیر قابل Curing .
  • دارای خاصیت بانمدینگ قوی با مواد کامپوزیتی، کامپومر ها، گلاس آینومر های رزینی، عاج و مینا.
  • کاربرد سریع و یک مرحله ای (بدون نیاز به مراحل لازم در روشهای متداول).
Bisico

در انبار موجود نیست

2x5ml
Self-Etch
6
Dual-Cure
آلمان
اطلاعاتی در دسترس نیست
اطلاعاتی در دسترس نیست