باندینگ 3M- Single Bond Universal

  • باندینگ نسل هفت 3M با تکنولوژی VMS :
    1. Vitrebond: میزان رطوبت دنتین را در سطح مطلوب و قابل قبول حفظ می کند.
    2. MDP: سلف اچ بوده و پس از لایت کیور کردن ph به ٧ می رسد.این باندینگ  زیرکونیا پرایمر و متال پرایمر نیز می باشد.
    3. Silane: با توجه به داشتن silane  برای باندینگ سرامیکها و پرسلن ها کاملا کارا می باشد.
  • عدم ایجاد حساسیت و راحتی کاربرد از مهمترین ویژگیهای این باندینگ می باشد.

3M

در انبار موجود نیست

5
Self-Etch, Selective-Etch, Total-Etch
7
Light-Cure
آمریکا
اطلاعاتی در دسترس نیست
Self Etch: Enamel 24Mpa, Dentin 31Mpa- Total Etch : Enamel and Dentin 27 Mpa

1- دندان را به مدت 20 ثانیه به باندینگ آغشته کنید.

2- 5 ثانیه پوار هوا بگیرید که حلال تبخیر شود.

3- به مدت 10 ثانیه لایت کنید.

لینک فایل pdf بروشور محصول: