باندینگ Tokuyama- Polfique Bond

( 030301030101021 )
  • باندینگ نسل هفت تک مرحله ای سلف اچ.
  • قدرت باندینگ فوق العاده.
  • بدون احتیاج به Rinsing و Etching.
  • حساسیت پایین تکنیکی.
  • بدون نیاز به نگهداری در یخچال.
Tokuyama

در انبار موجود نیست

5
Self-Etch
7
Light-Cure
ژاپن

  • بدون احتیاج به میکس.
  • آزادسازی فلوراید.
  • ضخامت بسیار نازک.
  • قابل استفاده برای کات و آنکات انامل و دنتین.

1- دندان را به باندینگ آغشته کنید.

2- نواحی مارجین حفره را نیز آغشته کنید.

3- 5 ثانیه پوار هوای ضعیف، و سپس 5 ثانیه پوار هوای قوی بگیرید.

4- 10 ثانیه لایت کنید.