باندینگ Kerr- OptiBond All-In-One

  • باندینگ نسل هفت.
  • قدرت باند بسیار خوب به انامل ، دنتین و انواع ترمیم های کامپوزیتی، پرسلن و فلزی و همچنین حذف مراحل Etching و Priming.

Kerr

در انبار موجود نیست

5
Self-Etch
7
Light-Cure
سوئیس
اطلاعاتی در دسترس نیست
اطلاعاتی در دسترس نیست

  • حلال سه گانه (استون، الکل و آب) باعث:
  1. اچینگ موثرتر انامل (Nano-Etching).
  2. Self Life بیشتر و حفظ کیفیت باندینگ تا پایان تاریخ مصرف.
  3. ایجاد لایه ای یکنواخت و بدون حباب از باندینگ.