دستگاه اپکس فایندر Morita- Dentaport ZX

( 080803080301001 )
  • بیش از 22 سال سابقه مداوم گلد استاندارد ( از سال ارائه 1991Root ZX).
  • دارنده 5 PATTENT مختلف.
  • پیشرو در ارائه نسل های جدید اپکس فایندر.
  • مخترع سیستم محاسبه امپدانس و فرکانس در اپکس فایندر.

قابل استفاده با دستگاه روتاری Dentaport ZX

Morita

در انبار موجود نیست

ژاپن

  • بالاترین دقت در محیط های آب ، خون و بزاق 97/2%.
  • معرفی شده توسط کلیه Text های معتبر اندو.
  • اتصال به روتاری و کارکرد همزمان.
  • عدم نیاز به کالیبره کردن (اتو کالیبره).
  • CD آموزشی رایگان (در هنگام تحویل دستگاه).
  • چهار سال وارانتی و ده سال خدمات پس از فروش.