اسید فسفریک Bisco- Etch

  • اسید فسفریکUni- Etch 32%  و Etch-% 37 نیمه ژل  همراه با بنزالکونیوم کلراید .( به صورت چهار سرنگ 5 گرمی)
  • اسید فسفریک 35% با ویسکوزیته بالا و حاوی BAC با فرمول ویژه جهت کاربرد نقطه ای برای اچ لبه های مینایی هنگام کاربرد باندینگ های سلف اچ.
Bisco

در انبار موجود نیست

5
32%- 35%- 37%
آمریکا
4 سرنگ

  •         حاوی فیلر پلیمری که به آن خواص تیکسوتروپیک و حالت نیمه ژلاتینی و بنزالکونیوم کلراید که عامل آنتی باکتریال است.
  •         فاقد فیلر سیلیکای رسوب کننده بر سطح اچ شده.
  •         قابلیت نفوذ به نواحی دور از دسترس (نظیر کانال­های ریشه).
  •         قابلیت شستشو و حذف آسان.
  •         براساس مقالات پژوهشی و حذف آسان.
  •         براساس مقالات پژوهشی قدرت باندینگ به مینا و عاج (خشک و مرطوب) را افزایش می­دهد.
  •         عرضه به صورت 4 سرنگ 5 گرمی می­باشد.