اچ پرسلن Bisco- PORCELAIN ETCHANT

( 010101010102003 )
  •  اسید هیدروفلوریک9/5% که با افزایش سطح پرسلن سبب افزایش باندینگ بین پرسلن و سمان می شود، اثر آن مشابه سند بلاست بوده ولی تاثیر آن بیشتر و قابل کنترل است.
  • این اسید قادر به اچ میکروسکوپی پروتزهای فلدسپاتیک نیز می باشد.
Bisco

470,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

5
9/5%
آمریکا

  •  این اسید قادر به اچ میکروسکوپی پروتزهای فلدسپاتیک نیز می باشد.
  • استفاده از غلظت 9/5% فقط زمان اچ را کاهش می دهد.
  • عرضه به صورت سرنگ های 5 گرمی