کامپوزیت Bisico- Microesthetic Composite

 • کامپوزیت میکروهیبرید نوری از نوع بیس گاما.
 • مناسب جهت پر کردن تمام دندان های خلفی و قدامی.
 • استفاده راحت و فرم پذیری مناسب.
 • شفافیت و زیبایی فوق العاده در مجاورت دندان طبیعی.
 • زیبایی قابل توجه حتی در مجاورت با نورهای مصنوعی.
Bisico

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

 • درجه براقی بالا.
 • استفاده راحت و فرم پذیری مناسب.
 • فرم پذیری عالی حتی در نقاط غیر قابل دسترس حفره.
 • برخورداری از مقاومت بالا به علت دارا بودن ذراتی با بزرگی 0/05 تا 1/5 میکرومتر.
 • دارا بودن استاندارد بالاتر از استاندارد های موجود ISO4049.
 • رنگ بندی متنوع.
 • عرضه به صورت کیت و ریفیل.
 • محتویات داخل کیت عبارتند از:
 1. 5 عدد کامپوزیت در رنگ های: A1- A2- A3- A3.5- B2- OA
 2. باندینگ نسل 5
 3. اسید اچ
 4. لوازم جانبی
5
Light-Cure
آلمان
قدامی و خلفی
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)