آنلاین بخرید و 4,773 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کامپوزیت فلو 3M- Bulk Fill Flo

  • کامپوزیت فلو با شرینکیح ناچیز  ۱.۲ درصدی.

3M

358,000 تومان

در انبار موجود نیست

2X2gr
Light-Cure
آمریکا
فلو (Flo)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)