آنلاین بخرید و 1,600 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کامپوزیت قدامی و خلفی 3M- Z250 XT

  • کامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید.
  • قابل استفاده درکلیه ترمیم های کلاس ۱ تا ۵ دنداندانهای خلفی و قدامی.
  • کور بیلدآپ.
  • ترمیم های ایندایرکت مانند: inlay, onlay, veneer
3M

120,000 تومان

در انبار موجود نیست

3
Light-Cure
آمریکا
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • پولیش پذیری فوق العاده.
  • کار کردن عالی و آسان.
  • ۱۲ شید رنگی ( داشتن ۲ شید اپک).
  • استحکام فوق العاده.
  • شیدهای اپک A2,A3 جهت کارایی بهتر خصوصا در esthetic zone