آنلاین بخرید و 2,467 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کامپوزیت قدامی و خلفی 3M- Z350 XT

 • کامپوزیت یونیورسال کاملا بر پایه تکنولوژی نانو.
 • قابل استفاده در:
 1. ترمیم های خلفی و قدامی از کلاس ۱ تا .۵
 2. کاسپ بیلد آپ.
 3. کور بیلد آپ.
 4. کلیه ترمیم های indirect مانند inlay, onlay, veneer

3M

185,000 تومان

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
قدامی و خلفی
نانو
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد

 • پولیش پذیری بسیار عالی.
 • تنوع رنگ در ۴ گروه دنتین، بادی، انامل و ترانسلوسنت ( مجموعا ۳۶ شید رنگی).
 • فلورسنسی مناسب.
 • تشخیص راحت تیوب با استفاده از کد رنگی.
 • استحکام بالا در کاربردهای خلفی و قدامی.
 • امکان انتخاب ۷ شید دنتین ، ۱۷ شید بادی، ۸ شید انامل و ۴ شید ترانسلوسنت.