کامپوزیت Voco- X tra base

  • قابل استفاده بعنوان لایه بیس در پوسیدگی های کلاس I و II.
  • لاینینگ در زیر تمام مواد پرکردنی.
  • عمق نفوذ لایت تا 4 میلیمتر در مدت زمان کوتاه نوردهی 10 ثانیه.
  • حجم فیلر بالا معادل 75% w/w.

Voco

افزودن به لیست دلخواه

2
Light-Cure
آلمان
فلو (Flo)
---
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)

  • شرینکیج پایین تر در مقابل محصولات مشابه معادل 2/54%.
  • Compressive Strength بالا معادل 357 MPa.
  • مناسب برای تکنیک Bulk filling.
  • قابل استفاده با تمامی کامپوزیت ها و باندینگ های یونیورسال.
  • ارائه شده در سرنگ های جدید ضد چکه NDT.