آنلاین بخرید و 1,555 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کامپوزیت Cosmedent- Renamel Microfill

  • کامپوزیت میکروفیل.
  • مورد استفاده در ترمیم دندان های قدامی و ونیرهای کامپوزیتی به عنوان انامل.
  • عرضه به صورت تک عددی و کیت 5 عددی : B1, A1, A2, A3, Light incisal.
Cosmedent

550,000 تومان

4
Light-Cure
آمریکا
قدامی(Anterior)
میکروفیل
مینایی (Enamel)