نماد اعتماد الکترونیکی

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

کامپوزیت Cosmedent- Renamel Microfill

  • کامپوزیت میکروفیل.
  • مورد استفاده در ترمیم دندان های قدامی و ونیرهای کامپوزیتی به عنوان انامل.
  • عرضه به صورت تک عددی و کیت 5 عددی : B1, A1, A2, A3, Light incisal.
Cosmedent

590,000 تومان

570,000 تومان

در انبار موجود نیست

4
Light-Cure
آمریکا
قدامی(Anterior)
میکروفیل
مینایی (Enamel)