کامپوزیت قدامی و خلفی 3M- Z250 XT

  • کامپوزیت یونیورسال نانوهیبرید.
  • قابل استفاده درکلیه ترمیم های کلاس 1 تا 5 دنداندانهای خلفی و قدامی.
  • کور بیلدآپ.
  • ترمیم های ایندایرکت مانند: inlay, onlay, veneer
3M

485,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

  • پولیش پذیری فوق العاده.
  • کار کردن عالی و آسان.
  • 12 شید رنگی ( داشتن 2 شید اپک).
  • استحکام فوق العاده.
  • شیدهای اپک A2,A3 جهت کارایی بهتر خصوصا در esthetic zone
3
Light-Cure
آمریکا
قدامی و خلفی
نانوهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)