کامپوزیت Ultradent- Vit I escence

  • دارای رنگ های مناسب دنتین و انمل.
  • رادیواپک.
  • استحکام بی نظیر.
  • عرضه بصورت تک رنگ .
ultradent

2/5gr
Light-Cure
آمریکا
قدامی(Anterior)
میکروهایبرید
عاجی و مینایی(Enamel & Dentin)
1 عدد

  • کامپوزیتی جدید و ساخته شده با پیشرفته ترین تکنولوژی روز میباشد.
  • کیفیت بالا و شباهت فوق العاده آن با دندان های طبیعی آن را برای خلق زیبایی در دندان های قدامی از جمله ونیر های مستقیم ایده آل ساخته است، همچنین استحکام بی نظیر ، آن را به عنوان گزینه ای مطرح برای ساخت و ترمیم دندان های خلفی مناسب میسازد.