نماد اعتماد الکترونیکی

آنلاین بخرید و 6,267 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

سایلن Bisco- Bis-Silane

  • کاربرد آن سبب بهبود کیفیت باندیگ پرسلن و رزین می شود و مقاومت ناحیه باند شده را نسبت به رطوبت افزایش می دهد.
  • Bisco این ماده را به صورت دو قسمتی که باید قبل از مصرف با مخلوط نمودن فعال شود (دو بطری 6 میلی لیتری ).
  • دو قسمتی بودن آن سبب افزایش مدت نگهداری و ثبات خواص آن بوده و برقراری اتصال موثر با پرسلن را تضمین می کند. 
Bisco

470,000 تومان

2x6ml
آمریکا