بخرید و 733 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

خمیر پانسمان GC- Caviton

  • خمیر پانسمان، جهت پر کردن موقت دندان .
  • خمیر پانسمان جهت پر کردن موقت حفره دندان اندو شده.
  • خمیر پانسمان جهت پر کردن موقت حفره دندان، بین جلسات درمانی.
GC

55,000 تومان

30gr
ژاپن