برس موی بز Renfert - Goat hair brush

برای پالیش سطح فلزات قیمتی و آکریل

مزایا:

  • اســتفاده مناســب از خمیر پرداخت و انجام عمل پالیش به بهترین شکل
  • برس سیمی با ماندرل آلمانی
  • در بسته دو عددی
Renfert

50,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

آلمان
2 عدد