آنلاین بخرید و 5,200 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کیت دیسک پرداخت کامپوزیت Shofu- Super Snap

  • کیت پرداخت کامپوزیت شرکت شوفو شامل 180 دیسک.
  • 40 نوار استریپ(پرداخت کامپوزیت) با 4 توانایی پرداخت مختلف.
  • 4 عدد ماندرل.
  • 2عدد وایت استون.
  • 1 عدد مولت پالیش کامپوزیت.
Shofu

390,000 تومان

ژاپن