خمیر پرداخت Cosmedent- Enamelize polishing paste

  • بهترین خمیر پرداخت کامپوزیت از نوع آلومینیوم اکساید.
  • عرضه به صورت تیوب 36 گرمی و سرنگ های 3 گرمی.

Cosmedent

260,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


3gr/ 36gr
آمریکا
کامپوزیت