آنلاین بخرید و 6,667 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

دیسک پرداخت Cosmedent- FlexiDisc Mini Starter Kit

  • کیت دیسک پرداخت کامپوزیت شامل 400 عدد دیسک های آلومینیوم اکساید.
  • با میزان های پرداخت : coarse- medium- fine - superfine.
Cosmedent

500,000 تومان

Coarse- Medium- Fine- Superfine
آمریکا
400 عددی