ژل گلیسیرین Ultradent- DeOx

( 020201020102004 )
  • ژل چسبناک گلیسیرین.
  •  از تشکیل لایه مهار اکسیژنی بر روی سطح کامپوزیت جلوگیری می‌کند.
  • به صورت بسته‌بندی 4 سرنگی.
ultradent

4x1/2 ml
آمریکا
4 عدد