برس پالیش Ultradent- Jiffy Goat Hair Brush

( 020201020102006 )
  • برستی تهیه‌شده از موی طبیعی بُز که هنگام پالیش کامپوزیت و پرسلن با استفاده از دیاموند پالیش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  •  به صورت بسته‌بندی 10 عددی.
ultradent

آمریکا
10 عددی