خمیر پالیش Ultradent- Diomond Polish Mint

( 020201020102005 )
  • حاوی ذرات ریز (Micro Crystalline).
  •  مناسب‌ترین انتخاب جهت پالیش نهایی و غیر قابل باور کامپوزیت و پرسلن.
  •  با طعم نعنا.
  • به صورت بسته‌بندی 2 سرنگی
ultradent

2x1/2 ml
آمریکا
2 سرنگی

  • برای حصول نتیجه بهتر می توانید از برس های Goat Hair Brush استفاده کنید.