برس پالیش Ultradent- Jiffy Composite Polishing Brushes

  • بُرستی با رشته‌های مقاوم محتوی ذرات ریز سیلیکون کارباید که با انعطاف‌پذیری بسیار بالا.
  • به صورت بسته‌بندی 10 عددی.
  • در دو شکل Regular و Pointed.
ultradent

آمریکا
10 عددی