مولت Ultradent- Jiffy Polishers

  • رنگ‌های سبز، زرد و سفید به صورت تک‌رنگ.
  • تمام رنگ ها در انواع Disk, Cup, Point به صورت بسته بندی آسورتی 20 عددی.
  • از پالیشرهای فوق می‌توان برای تمامی کامپوزیت‌های مایکرو هایبرید استفاده کرد.
ultradent

آمریکا
20 عددی

  • بعد از ایجاد کانتور و تصحیح مارجین هایکامپوزیت توسط Finishing Burs Kit و دیسک ها از پولیشر سبز سپس زرد و در نهایت از رنگ سفید (HiShine) استفاده نمایید.
  • میزان زبری پالیشر ها به ترتیب: سبز- زرد- سفید.