کیت فرز Ultradent- Composite Finishing Bur Kit

( 020201020102002 )
  • کامل‌ترین فرزهای فینیشینگ، شامل فرزهای کانتورینگ و ایجاد آناتومی در ترمیم‌های کامپوزیتی.
  • به صورت کیت کامل 8 عددی.
ultradent

آمریکا
8 عددی

  • بسیار مقاوم و قابل اتوکلاو شدن