سکشنال Ultradent- Omni Matrix Sectional

  • دارای 4 شکل متفاوت.
  • بسیار نازک و انعطاف پذیر.
  • قابل هم شکل شدن با انواع اشکال دندان.
ultradent

اطلاعاتی در دسترس نیست
آمریکا
40 عددی
Regular- Regular Extended- Large- Large Extended

نحوه استفاده:

1- ماتریس را قرار دهید و سپس وج را قرار دهید.

2-کلمپ را قرار دهید.

3- شروع عملیات ترمیم.