آنلاین بخرید و 1,933 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کوربیلدآپ ITENA- DentoCore Body

  • کامپوزیت نانوفیلد دوال کیور، جهت کور بیلد آپ.
  • با ویسکوزیته بیشتر نسبت به ماده DentoCore.
ITENA

145,000 تومان

9gr
Dual-Cure
فرانسه
Core Build-Up

لینک فایل pdf بروشور: