هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

پوتی Kulzer - Variotime

  • یک ماده با کاربرد های متفاوت - برای تاج دندان و همچنین چند یونیت ترمیم پروتز.
  • زمان کار متغیر، از یک الی دو دقیقه و سی ثانیه.
  • زمان کوتاه داخل دهانی 2:30 دقیقه.
  • کاربرد راحت و صرفه جویی در زمان
kulzer

افزودن به لیست دلخواه

آلمان