آنلاین بخرید و 145 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

واش Kettenbach- Panasil initial contact light Fast

 • واش low viscosity جهت استفاده با انواع پوتی.
 • آبدوستی بسیار عالی و غلبه بر محیط مرطوب دهان.
 • تکنیک قالبگیری پیشنهادی: قالبگیری یک (پوتی و واش همزمان) و دو مرحله ای.
 • موارد استفاده : انواع قالبگیری پروتز ثابت و بخصوص ایمپلنت.
 • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.
kettenbach

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


  100ml
  آلمان
  سبز
  50ml
  1:1
  low
  1 دقیقه
  30 ثانیه
  2 دقیقه
  3 دقیقه

  لینک فایل pdf بروشور: