واش Kettenbach- Panasil initial contact light Fast

( 080802080201003 )
  • واش low viscosity جهت استفاده با انواع پوتی.
  • آبدوستی بسیار عالی و غلبه بر محیط مرطوب دهان.
  • تکنیک قالبگیری پیشنهادی: قالبگیری یک (پوتی و واش همزمان) و دو مرحله ای.
  • موارد استفاده : انواع قالبگیری پروتز ثابت و بخصوص ایمپلنت.
  • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.
kettenbach

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

لینک فایل pdf بروشور:

100ml
آلمان
سبز
50ml
1:1
low
1 دقیقه
30 ثانیه
2 دقیقه
3 دقیقه