واش Kettenbach- Panasil Initial contact x-light Fast

( 080802080201001 )
  • واش very low viscosity
  • کاملا آبدوست با بهترین عملکرد در محیط مرطوب دهان.
  • تکنیک پیشنهادی: قالبگیری یک مرحله ای و دو مرحله ای (به خصوص دو مرحله ای).
  • موارد قالبگیری: قالبگیری پروتز ثابت.
  • دقت فوق العاده بالا و عدم ایجاد تداخل عملکرد در حضور رطوبت دهان.
  • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.

kettenbach

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

100ml
آلمان
بنفش
50ml
1:1
very low
1 دقیقه
30 ثانیه
2 دقیقه
3 دقیقه