واش Kettenbach- Panasil initial contact regular

  • آبدوستی فوق العاده و بهترین مواد در محیط مرطوب.
  • قابل استفاده با پوتی Panasil Tray- Panasil Putty Soft- Binetic.
  • Medium Viscosity (رگولار).
  • تکنیک قالبگیری پیشنهادی یک مرحله ای می باشد.
  • موارد استفاده: انواع پروتز ثابت و متحرک.
  • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.
  • ثبت Border mold
kettenbach

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

100ml
آلمان
طوسی
50ml
1:1
medium
1 دقیقه و 30 ثانیه
1 دقیقه
2 دقیقه و 30 ثانیه
4 دقیقه