ماده قالبگیری Kettenbach- Monopren transfer

  • خاصیت الستیک و غلظت مطلوب.
  • قابل استفاده به صورت مونوفاز.
  • بدون نیاز به پوتی.
  • زمان ست شدن داخل دهان 2 دقیقه.
  • موارد استفاده: ایمپلنت، دنچر و اوردنچر، پارسیل.
  • طراحی منحصر به فرد برای ثبت روابط سه بعدی دندانها در زمان قالبگیری.
  • ثبت Border mold
kettenbach

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


100ml
آلمان