آنلاین بخرید و 1,987 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

ماده قالبگیری Kettenbach- Futar D

  • مخصوص ثبت بایت ، Index ، فیکس کردن Impression pin ، ایمپلنت در قالب گیری open tray ، بدون تغییر حجم .
  • 90 ثانیه : Intraoral Setting Time.
kettenbach

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


    100ml
    آلمان