آنلاین بخرید و 1,853 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

واش Kettenbach- Panasil initial contact light

  • واش low viscosity جهت استفاده با انواع پوتی.
  • آبدوستی بسیار عالی و غلبه بر محیط مرطوب دهان.
  • تکنیک قالبگیری پیشنهادی: قالبگیری یک (پوتی و واش همزمان) و دو مرحله ای.
  • موارد استفاده : انواع قالبگیری پروتز ثابت و بخصوص ایمپلنت.
  • در هر جعبه 12 عدد میکسینگ تیپ موجود میباشد.
kettenbach

139,000 تومان

لوازم جانبی پیشنهادی برای این محصول


100ml
آلمان
سبز
50ml
1:1
low
1 دقیقه و 30 ثانیه
1 دقیقه
2 دقیقه و 30 ثانیه
4 دقیقه

لینک فایل pdf بروشور: