پوتی Kulzer - Variotime - Easy Putty

( 575701570103001 )
  • پوتی Kulzer - Variotime - Easy Putty
  • یک ماده با کاربرد های متفاوت - برای تاج دندان و همچنین چند یونیت ترمیم پروتز.
  • زمان کار متغیر، از یک الی دو دقیقه و سی ثانیه.
  • زمان کوتاه داخل دهانی 2:30 دقیقه.
  • کاربرد راحت و صرفه جویی در زمان.

kulzer

800,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

kulzer-easy-putty

2x300ml
آلمان