این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

رینگ Polydentia- Quick Ring

  • رینگ استیل.
  • به همراه افزاینده فشار حلقه و تیوبهای مثلثی.
  • عرضه در بسته های 3 عددی.
Polydentia

440,000 تومان

370,000 تومان

سوئیس
3 عدد
استیل