دستگاه وکیوم Ultradent- Ultra Vac

  • دستگاه وکیوم برای ساختن انواع تری بلیچینگ، رفع حساسیت، نایت گارد و اسپرت گارد.
ultradent

آمریکا

لینک فایل pdf بروشور: