لاینر Ultradent- Ultra Blend Plus

( 020201020107001 )

  • هیدروکسید کلسیم و هیدروکسی آپاتایت در یک Resin Base.
  • به عنوان کف بندی در زیر پرکردگی های آمالگام و کامپوزیت و همچنین در Pulp Capping نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
  •  بسته بندی بصورت 4 سرنگی و نوک های مخصوص.
ultradent

4x1/2 ml
Light-Cure
آمریکا
4 سرنگ

  •    Radiopaque & Light  Cure.
  •    Water Insoluble & Controlled Delivery.
  •    Biocompatibel & Calcium Hydroxide.
  •    (3-5MPa Bond to Dry Dentin (without DBA.

لینک فایل pdf بروشور: