قلم Cosmedent- Composite Brushes

  • بهترین وسیله برای کاربرد  tint و opaquer.
  • برداشتن اضافات سمان رزینی قبل از polimerization در پرسلن لمینت ونیر.

Cosmedent

در انبار موجود نیست

افزودن به لیست دلخواه

این قلم مو های کامپوزیت دندان که بسیار محبوب هستند، در 3 سایز کاربردی موجود می باشند. در استفاده از اپک ها و تینت ها، باندینگ، پرایمرها و برداشتن سمان پیش از پلیمریزاسیون بسیار عالی عمل می کنند. براش نرم (#1) برای رسیدگی به جزییات ریز و براش #2 و #3 برای سایر موارد ترمیمی دندان مورد استفاده قرار می گیرد.

آمریکا
1 عدد
کامپوزیت