فایل روتاری تک سایز FKG- Race

  • فایل روتاری6 عددی تک سایز.
  • عرضه در سه طول: 21-25-31میلی متری.
  • و سه سایز :
  1. R1: 6% 15
  2. R2: 4% 25
  3. R3: 4% 30
FKG

342,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

  • رنگ بندی در iRace:
  1. R1: White Blue
  2. R2: Red Blue
  3. R3: Blue Red

این فایل همچنین به صورت آسورتی نیز موجود است.

سوئیس
#15- #25- #30
21 و 25 و 31
روتاری
4% و 6%