هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

فایل روتاری تک سایز FKG- BioRace Extended

  • فایل روتاری Extended شش عددی 25 میلی متری.
  • عرضه در4  سایز:
  1. 2% 35 :Br4c
  2. 2% 40: Br5c
  3. 4% 50: Br6
  4. 2% 60: Br7
FKG

0 تومان

سوئیس
6 عددی
#35- #40- #50- #60
25
روتاری
2% , 4%

این فایل همچنین به صورت آسورتی نیز موجود است.