آنلاین بخرید و 1,480 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

سمان موقت ITENA- ProviTemp

  • سمان موقت، حاوی فلوراید.
  • چسباندن کراون و بریج موقت.
  • چسباندن موقت اسپلینت ها.
  • چسباندن موقت رستوریشن های پروتزی دایم: اینله و آنله، کراون و بریج.
ITENA

111,000 تومان

9gr
فرانسه
سمان موقت

لینک فایل pdf بروشور: