آنلاین بخرید و 2,000 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

بلیچینگ پودر و مایع Beyond- Blast

  • کیت هیدروژن پروکساید 35%.
  • به صورت پودر و مایع جهت مخلوط کردن به روش دستی.
  • کاربرد در سفید کردن قبل از درمان دندان های تغییر رنگ یافته در اثر تتراسایکلین و فلوئوروزیس . 
  • قابلیت استفاده با همه دستگاه های سفید کننده Beyond و سایر دستگاه های سفید کننده . 
beyond

150,000 تومان

پودر 0.7گرم/ مایع 2 میلی لیتر
35%
آمریکا
هیدروژن پروکساید
Office
با نور