نماد اعتماد الکترونیکی

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

بلیچینگ آفیس Pacdent- (iBriteo (Automix Gel

  • هیدروژن پروکساید 30%.
  • بدون نیاز به نگهداری در یخچال.
  • بسته بندی تک بیمار .
Pacdent

30%
آمریکا
هیدروژن پروکساید
Office
با نور