رزین Ultradent- LC Block-Out Resin

  • رزین لایت کیور با ویسکوزیته پایین و رنگدانه آبی جهت Block-Out.
  • ایجاد فضای خالی مناسب برای تری‌بلیچینگ.
  • به صورت بسته‌بندی 4 سرنگی همراه با نوک‌های مخصوص.
ultradent

4x1/2 ml
آمریکا
4 عدد

  • ماده ای سخت و قوی برای Dies Block Out.
  • برای پر کردن Voids یا شکستگی ها در مدل های گچی.