ژل محافظ لثه Ultradent- Opal Dam Green

( )
  • رزین لایت کیور منحصر به‌فرد با بیس متاکریلات جهت محافظت از نسوج لثه هنگام استفاده از:
  1.  پرسلن اچ، هنگام ترمیم پرسلن در داخل دهان
  2. میکروابریژن (ایزوله کردن لثه و دندان های مجاور) و Power Bleach.
  • بسته‌بندی به صورت 4 و20 سرنگی همراه با نوک‌های مخصوص.
ultradent

1/2 ml
آمریکا
4 و 20 سرنگی

  • بسته‌بندی به صورت 4 و20 سرنگی همراه با نوک‌های مخصوص.